Krapperup


Krapperups borg

Krapperups huvudbyggnad uppfördes vid mitten av 1500-talet över resterna av den medeltida borgen. Ombyggnader under 1700-talet gav herrgården dess nuvarande utseende. De sjuuddiga kritstensstjärnorna i fasaden, det gyllenstiernska familjevapnet, tillkom i början av 1600-talet.

Huvudbyggnadens interiörer är präglade av den oscarianska tidens inredningssmak. Den södra flygeln har alltid inrymt familjens privata rum medan den norra inreddes som gästrumsflygel på 1790-talet. Dess vackra rum har en strålande utsikt över rosengården och Kullaberg.

Krapperups gods har sedan början av 1800-talet varit fideikommiss inom den gyllenstiernska familjen och har en stor samling släktporträtt. Här finns också delar av ambassadören Eric Gyllenstiernas ryska samlingar med bl. a. flera magnifika ljuskronor.

 

Läs mer här