Bjärsgård


Bjärsgård

Från mitten av 1400-talet ägdes Bjärsgård av släkten Sparre. Det var omkring 1540 när riddaren och riksrådet Maurids Sparres dotter Ann Sparre gifte sig med riksrådet och riksamiralen Mogens Gyldenstierne som Bjärsgård kom i släkten Gyldenstiernes ägo.

Alltsedan hans tid har Gyllenstiernorna varit ägare till Bjärsgård. Först ägdes Bjärsgård av de danska Gyldenstiernorna och efter det att den danska grenens utslocknande 1729, genom instiftande av fideikommis till förmån för den kvarlevande svenska friherrliga grenen, som inkommit till Sverige från Danmark på 1440-talet.

Efter fidiekommisens avskaffande är Bjärsgård numera privatägt och ägs och drivs idag av Sten Gyllenstierna. Han är den 15-generationen Gyllenstierna på Bjärsgård.


Mogens Gyldenstiernes son Mogens Mogensen Gyldenstierne var den förste av ätten som bodde på Bjärsgård och lät troligen bygga Borgen på 1590-talet. Hans son Laxmand Gyldenstierne, landsdommare i Skåne, fullbordade den nya gårdanläggningen.

Han utökade även markarealen samt anlade vattensystemet med kanaler och små sjöar, så att han kunde utnyttja vattenkraften till kvarnen, smedjan med stångjärnshammaren, där man bl a göt kanonkulor, samt till sågen. Än i dag regleras vattnet i sjöarna och kanalerna.

År 1857 revs den gamla huvudbyggnaden och ett nytt corps de logiet byggdes i italiensk villastil. På våren 1887 brann hela gårdsanläggningen ner och den nya ladugården och spannmålsmagasinet uppfördes på höjden väster om Borgasjön på den plats de ligger än i dag. Av de ursprungliga husen finns idag endast Brygghuset kvar.