Stamfader

Släktvapen

Nils Eriksson till Aagaard

Ätten Gyllenstierna är en svensk-dansk adlig släkt. Ättens första med säkerhet kända stamfader är riddaren Nils Eriksson till Aagaard på Jylland, nämnd i en handling från 1314.

Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.ä.

Till Sverige kom ätten under förra hälften av 1400-talet med Nils Erikssons sonsons sonsons son, det svenska riksrådet Erik Eriksson till Fågelvik. Eriks Eriksson var riddare och Svea rikes råd samt hövitsman på Borgholm.

Han var kung Karl Knutssons hovmästare 1450, rikshovmästare samt lagman i Tiohärads lagsaga 1456-75.

Han gifte sig 1446 med kung Karl Knutssons (Bonde) dotter Kristina. Med henne fick han 10 barn. Hans äldste son Nils Eriksson d.y. var far till Christina Gyllenstierna som bland annat ledde den svenska frigörelsekampen mot Danmark och försvaret av Stockholm mot Kristian II.

Nils Göransson Gyllenstierna

Nils Göransson Gyllenstierna, född 1526, död oktober 1601 i Fågelvik, son till riksrådet riddaren Göran Eriksson Gyllenstierna och Kristina Nilsdotter (Grip) var riksdrots, riksråd och av flera kungar utsedd ståthållare för "allt Småland". Gift 1568 med Ebba Axelsdotter, dotter till riksrådet Axel Eriksson (Bielke).

Nils Göransson var den första av ätten i Sverige, som kallade sig Gyllenstierna. Han utsågs till riksråd av Gustav Wasa och blev vid Erik XIV kröning år 1561 slagen till riddare.

Johan III upphöjd honom till friherre år 1569, med Lundholmen i Småland som friherreskap och senare även befordrad till ståthållare över Småland och slutligen till riksdrots 1590.

Hertig Karl förordnade Nils Gyllenstierna till ståthållare i Stockholm 1593. Han erhöll året därpå Sigismunds fullmakt att vara lagman i "Tio häraders lagsaga", häradshövding i Handbörd och ståthållare över Småland.

Läs mer här