Den adliga ätten Gyllenstierna har utgrenats i flera grevliga och friherrliga ätter. Riksrådet och lagmännen i Tiohärads lagsaga, sedemera riksdrotsen Nils Göran Gyllenstierna (död 1601) blev friherre vid Johan III:s kröning 1569 10/7 (friherrebrevet utfärdat först 1570 4/6). Hans sonsöner ståthållaren Johan och hovrättsassessorn Casimir Gyllenstierna, introducerades såsom friherrar 1625 10/3-4/4. Den i Danmark kvarlevande adliga linjen, Gyldenstierne, utslocknade 1729.

Olika medlemmar av ätten Gyllenstierna har varit mycket framträdande som krigsmän, ämbetsmän, domare och politiker. Under huvuddelen av 1600-talet var ätten representerad i det svenska riksrådet.